Για να εγκαταστήσετε το email σας στο Outlook, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το email σας, το password σας και την διεύθυνση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του domain σας.

Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings).

Responsive WordPress Themes Laptop

Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail Accounts), επιλέξτε Δημιουργία (New).

Responsive WordPress Themes Laptop

Ενεργοποιήστε το πεδίο Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή… (Manually configure server settings or additional server types). Πατήστε Next.

Responsive WordPress Themes Laptop

Ενεργοποιήστε την επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet και πατήστε Επόμενο (Next).

Responsive WordPress Themes Laptop

Συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία:

Your name: To όνομά σας.

Ε-mail όνομα χρήστη (όπου username το όνομα χρήστη του λογαριασμού e-mail που επιθυμείτε να ρυθμίσετε).
E-mail κωδικός (όπου password του λογαριασμού e-mail που επιθυμείτε να ρυθμίσετε).
Account: SMTP.
Incoming mail server: mail.domainname.com
Outgoing mail server: mail.domainname.com

Eνεργοποιήστε την επιλογή Απομνημόνευση κωδικού (Remember password) και πατήστε Next.
Responsive WordPress Themes Laptop

Τo Outlook σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία. Συγχαρητήρια, τώρα μπορείτε να χρεισημοποιήσετε τον λογαριασμό σας για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα e-mail σας.

Responsive WordPress Themes Laptop

Pin It