Για να εγκαταστήσετε το email σας στο Outlook, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το email σας, το password σας και την διεύθυνση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του domain σας.

Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings).

Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail Accounts), επιλέξτε Δημιουργία (New).

Ενεργοποιήστε το πεδίο Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή… (Manually configure server settings or additional server types). Πατήστε Next.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet και πατήστε Επόμενο (Next).

Συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία:

Your name: To όνομά σας.

Ε-mail όνομα χρήστη (όπου username το όνομα χρήστη του λογαριασμού e-mail που επιθυμείτε να ρυθμίσετε).
E-mail κωδικός (όπου password του λογαριασμού e-mail που επιθυμείτε να ρυθμίσετε).
Account: SMTP.
Incoming mail server: mail.domainname.com
Outgoing mail server: mail.domainname.com

Eνεργοποιήστε την επιλογή Απομνημόνευση κωδικού (Remember password) και πατήστε Next.

Τo Outlook σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία. Συγχαρητήρια, τώρα μπορείτε να χρεισημοποιήσετε τον λογαριασμό σας για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα e-mail σας.

Pin It